bantibet

Necessitats Cost
Energia solar per a la sala d’informàtica Ajuda 10.000.-$
Banda ampla per a 14 ordinadors 2.000.-$/any
Apadrina un nen durant un any 1.600.-$
Comparteix l’apadrinament d’un nen durant un any 800.-$
Instruments musicals (de corda i percussió) 3.000.-$
Compra d’un terreny per  la construcció de  l’Education Centre 294.444.-$
Construcció d’un Education Centre 150.000.-$
Cobert per a l’aparcament dels autobusos escolars 3.000.-$
Sabates d’esport i mitjons per a 50 nens 1.000.-$
Jerseis d’esport  i pantalons curts per a 50 nens 2.250.-$
Roba de carrer per a 100 nens 2.400.-$
Professor de música per un any 1.000.-$
Tutor extraescolar per un any 1.050.-$
Programa Village visit (els nens viatgen als seus pobles d’origen un cop l’any) 500.-$
Lloguer d’una parcel·la per a fer-hi un hort per un any 500.-$
Llavors i material hortícola per un any 1.000.-$
Alimenta un nen durant un any 290.-$