Rehabilitació de l’Escola-Residència Jatson Chumig (Lhasa, Tibet)

Jatson Chumig és una escola-residència de Lhasu, als afores de Lhasa, Tibet, on la població és majoritàriament camperola i amb pocs recursos.

L’escola-residència acull un centenar de nens i nenes del carrer. Són nens de famílies desestructurades, orfes i minusvàlids marginats que  vivien al carrer mendicant, amb malnutrició crònica, higiene inexistent i roba inadequada per les baixes temperatures del país.

Els tibetans vivien en petites comunitats rurals amb normes ben establertes i forts llaços d’unió i solidaritat i els nens que perdien els pares eren acollits per altres famílies. Els canvis dràstics sobrevinguts al Tibet han trencat el sistema tradicional tibetà (existeixen severes lleis de planificació familiar), empobrit molts camperols que ja no poden mantenir els fills i la promesa d’una vida millor a la ciutat afavoreix la immigració. Catàstrofes naturals ocorregudes en els últims anys han agreujat la situació, ja al límit, de la població rural. En aquesta situació caòtica,  els orfes no troben famílies d’adopció i molts són abandonats.

ComputerCourse2Del 1995 al 2009, Comunidad Humana, ONG d’un grup de voluntaris espanyols d’Aranjuez (Madrid), va treballar conjuntament amb un soci local per donar suport als nens necessitats del Tibet. La seva activitat es concentrà bàsicament en tres àmbits:

– Organitzar orfenats i escoles.
– Donar atenció mèdica i rehabilitació, sobretot a discapacitats físics i psíquics.
– Apadrinar nens.

Fou pionera en la seva iniciativa amb la població infantil, focalitzant en dos grups molt desatesos: minusvàlids i orfes.

CH va rehabilitar l’escola/residència de Jatson Chumig on hi ha escolaritzats un centenar de nens i nenes. El recinte de la llar va ser construït al 1998. Per efectuar aquestes millores, van ser necessaris 19.000€ per despeses materials i 3.500€ per despeses de gestió i logística. L’Empresa Mckinsey SL, va donar 5.000€. L’ONG Handicapped International va oferir, per l’adaptació de serveis per a minusvàlids, 800€, i MHF va cobrir les despeses materials de 9.200€, gràcies a una subvenció del Ministeri de Salut i Benestar del Govern d’Andorra de prop de 5.000€. El termini d’execució va ser de 4 mesos, del novembre del 2003 al febrer del 2004.

L’acció va consistir en reparar els habitatges i les aules de la llar, que estaven molt malmesos pel dur clima, així com millorar urgentment les condicions higièniques i materials dels nens a fi d’assegurar-ne la salut, el benestar i unes òptimes condicions de vida. Les millores han aconseguit que:

ComputerClass2

  • Els nens minusvàlids s’emancipin dels seus companys, cosa essencial per a la seva salut psicològica i per la seva preparació com a adults independents.
  • Les aules estiguin més netes i aïllades, millorant així l’ambient d’estudi.
  • Les habitacions siguin més espaioses i ofereixin més intimitat, menys malalties.
  • Els serveis siguin molt més higiènics, no s’hi acumulin excrements, males olors, mosques ni paràsits.