L’apadrinament cobreix l’educació primària, secundària i el batxillerat (graus 1 al 12 al Nepal) però una vegada acabada aquesta etapa, la majoria dels nens estan en disposició de començar estudis superiors o de formació professional. La Fundació els guia i ajuda en el procés d’independitzar-se i s’ofereix a parlar amb els padrins per veure si poden donar suport econòmic a l’estudiant durant aquesta nova etapa. En ocasions, però, aquesta ajuda no és possible o no arriba a cobrir el total de l’import necessari. Per aquest motiu la fundació disposa de dos fons, Fons per la Universitat i Fons per la Formació Professional la finalitat dels quals és aconseguir recursos per donar suport a tots els nois i noies que tenen aspiracions d’assistir a la Universitat o bé formar-se en una professió.

Addicionalment, la Fundació disposa del Fons pel Batxillerat que permet finançar les despeses suplementaries que suposen aquests estudis, donat que els costos educatius a les escoles on els nens cursen els graus 11 i 12 són més alts que els de les escoles primària i secundària.

 

 Fons per la Universitat

 

university

Encara que els joves contribueixen fent-se càrrec de les seves despeses diàries de manteniment, el costos universitaris de matriculació i material al Nepal suposen de mitjana uns 3.000$ per any, per la qual cosa alguns, però no tots els padrins existents, estan en disposició de cobrir-los.

Anticipem que cada any 3 estudiants requeriran de suport extern, el que suposa uns 9.000$ que s’haurien de cobrir amb aquest fons.

Si vols donar suport a aquests joves perquè aconsegueixin les seves aspiracions de convertir-se en metge, mestre o qualsevol altra professió amb la que després podran contribuir al desenvolupament del seu país. Si vols ajudar a complir els seus somnis, col·labora fent una donació al Fons per la Universitat.

Fons per la Formació Professional David Bidwell

Estem compromesos a oferir als nostres nens i nenes la millor educació possible. No obstant això, sabem que no tots són capaços de progressar més enllà del grau 10 (escola secundaria) o, en alguns casos, fins i tot d’arribar a aquest nivell. És per això que hem desenvolupat un programa per proporcionar-los Formació Professional en matèries no acadèmiques, per tal de preparar-los per la vida després de sortir del Kailash Home.

Si vols donar suport a aquests joves perquè puguin afrontar amb èxit la seva vida laboral quan surtin de la nostra llar,  col·labora fent una donació al Fons per la Formació Professional David Bidwell.

Aquest Fons ha estat creat en memòria de David Bidwell, co-fundador del projecte Kailash Home.

 

Fons pel Batxillerat

Encara que l’apadrinament cobreix els estudis fins al grau 12, sabem que alguns nens no arriben a cursar el batxillerat (graus 11 i 12), de manera que els costos addicionals que suposen aquests dos cursos (600$), no estan inclosos en la quota de 1.600$ anuals que assumeixen els padrins.

De mitjana a l’any hi ha uns 16 estudiants que cursen batxillerat, el que suposa una despesa addicional de 9.600$. Per aquest motiu la Fundació ha creat el Fons pel Batxillerat.

Si vols donar suport als nois i noies del Kailash Home perquè estudiïn Batxillerat i donin un pas endavant en la seva educació, col·labora fent una donació.