lafundacio

Muntanyencs per l’Himàlaia és una fundació privada sense connotació religiosa o política i sense ànim de lucre formada per muntanyencs solidaris amb els nens de les muntanyes del Nepal, Pakistan, el Tibet, la Índia i el Bhutan. Creiem que l’educació bàsica és la millor garantia per generar el progrés econòmic, social, cultural i polític d’aquesta zona.

Els fons de la Fundació Muntanyencs per l’Himàlaia es destinen a finançar el desenvolupament de projectes relacionats amb l’educació elemental dels nens i nenes de l’Himàlaia.

Apliquem aquests fons a projectes concrets, duradors, immediatament efectius i transparents, treballant preferentment amb col·laboradors locals, que són els millors coneixedors de les peculiaritats de la zona, per tal de garantir que la nostra actuació respectarà al màxim les costums, la cultura i els hàbits de cada població, que de cap manera volem violentar.

Els patrons els visiten regularment i actuen com a verificadors de les accions.

El nostre fons es proveu de l’aportació inicial de 100.000 Euros, així com d’aportacions privades tant d’empreses com de particulars.