La Fundació en xifres 2002-2014
PROJECTES en €
1-Hushé. Pakistan 2002-2003 i 2009
25.786
2- Mount Kailash School. Nepal 2004
5,033
3- Jatson Chumig. Tíbet 2004 9,200
4- Plataforma ONG d’Andorra 2005 20.000
5- Pamboche School. Nepal 2006
5,000
6- Thame School. Nepal 2007
5,000
7- Choki Escola d’Art Tradicional. Butan 2008
10.228
8- Kailash Home. Nepal des del 2002
145.507
TOTAL PROJECTES 225.754
APADRINAMENTS 370.322